Услуги

Подбор на персонал

Подборът на персонал е услуга, която се базира на обявяване на критерии, чрез които се подбират – селектират най-добрите кандидати за конкретна вакантна длъжност.

В нашата работа използваме доказани подходи и модели за подбор, тестови методики и личностни въпросници, стандартизирани за българските условия.

При подбора на персонал се преминава през следните основни етапи:

  • Определяне на изискванията към кандидатите и изграждане на профил;
  • Набиране и селекция на кандидати;
  • Подбор на кандидати;
  • Подготвяне на предложение към Вас;
  • Избор и назначаване на кандидат/и.

Предимства на услугата

  • Спестява време и усилия – според нашата статистика при публикуването на една обява за свободна позиция се получават средно по около 200 кандидатури на ден, чието селектиране изисква разход на време и персонал;
  • Гарантира качество – използването на подходящ модел и методика за селекция повишават надеждността при идентифицирането на най-добрия кандидат/и –  този с подходящ личностен и професионален профил за конкретната позиция;
  • Гарантира конфиденциалност – професионална компетентност и лоялност към Вас;
  • Осигурява гъвкавост и бързина – средното време за изпълнение на една поръчка е две седмици, съобразено с динамичното извеждане на Вашите изисквания.

Гаранция на услугата

За нуждите на нашите клиенти ние предлагаме гаранция за качеството на проведения от нас подбор.

Това означава, че ако назначеният с наше съдействие кандидат за работа напусне или бъде освободен от работа, в рамките на 3 месеца след започването си, но при спазване на всички предварително заложени условия по наемане, ние ще Ви предложим до 3 нови кандидатури, без да е необходимо  да правите каквито и да е допълнителни плащания.