Услуги

Аутплейсмънт

Аутплейсмънт е услуга, която дава възможност на работодателите да докажат своята лоялност към персонала, чиято численост, поради едни или други причини, трябва да бъде намалена и едновременно с това да спестят средства, породени от съдебни дела и негативни изказвания.

Аутплейсмънт включва консултиране, професионално насочване и преквалифициране, индивидуално обсъждане и опит за намиране на работа.

Аутплейсмънт се прилага за всички нива, но преди всичко за среден квалифициран персонал.

Ползи за работодателите

  • Изграждане на социално отговорен имидж на компанията, която инвестира в грижа за професионалното бъдеще на бившите си служители;
  • Избягване на съдебни дела – съкращенията създават много негативни чувства сред съкратените служители, техните семейства и приятели;
  • Мотивират се служителите, които още работят в компанията, тъй като обикновено те се чувстват неловко от факта, че са оцелели след съкращенията и знаят, че могат да са следващите;
  • Спестяване на пари – аутплейсмънт услугата може да е ефективен инструмент за реинтегриране на служителите, вместо да се плащат обезщетения  на големи групи служители.

Ползи за служителите

  • Помощ по време на труден период, особено от психологическа гледна точка;
  • Помощ при създаване на работещо CV и мотивационно писмо;
  • Професионална и дискретна консултация от обучени специалисти по подбор;
  • Кариерно консултиране по въпроси, свързани с мотивацията и възможностите за нова работа;
  • Индивидуално консултиране.