Услуги

HR управление

HR управление е комплексна услуга, която създава цялостна политика по управление на човешките ресурси във Вашата организация, дава независима оценка на вече съществуващи практики и развива нови проекти за тяхното оптимизиране.

Кой може да използва тази услуга?

 • Компании, които нямат HR отдел, но имат нужда от специалист в тази област;
 • Организации, които оценяват необходимостта от консултиране и въвеждане на работещи добри практики;
 • Фирми, които искат да управляват ефективно своите разходи и да получат реалистична оценка, по отношение на човешките ресурси.

Ползи на услугата

 • Достъп до външно НОУ-ХАУ;
 • Безпристрастно оценяване на ситуацията;
 • Спестяване на време, пари и човешки ресурси;
 • Висококачествено индивидуално обслужване.

Какво включва услугата?

 • Създаване на мотивационна култура на различните нива;
 • Организационна и лична ефективност;
 • Влияние на лидера и мениджърска ефективност;
 • Развитие на екипната и междуекипната работа;
 • Оценка на мениджърските умения;
 • Разработване на годишна програма за обучения;
 • Атестации;
 • Актуализация на длъжностните характеристики, при необходимост.