Услуги

Директен подбор на персонал

 

Какво представлява директният подбор (Executive Search)?

Директният подбор е услуга, която включва подбор и набиране на висококвалифициран персонал. Обикновено директен подбор се използва при стартиране на нови проекти, при които отговорността и професионализмът на служителите трябва да бъдат на високо ниво.

Процесите, които се включват тук, са:

  • Определяне на потенциалните кандидати и осъществяване на връзка с тях;
  • Подпомагане процеса на преговори между кандидата и клиента;
  • Определяне и избор на един от кандидатите и координация на цялостния процес до назначаването му при клиента.

Подборът се осъществява на базата на интервюта и психологически тестове, обхващащи професионални, психометрични и социални компоненти.

Кога може да се използва тази услуга?

  • Когато не можете да намерите точния човек за отворената при Вас позиция;
  • Когато искате да запазите своята конфиденциалност;
  • Когато специалистът, когото търсите, е особено важен за Вашата фирма;
  • Когато Ви е нужен тесен специалист в дадена област и е налице съответен дефицит;
  • Когато сте готови да направите атрактивно предложение, за да намерите точния човек за точното място.

Как се осъществява и каква е разликата между стандартния и директния подбор?

Основната разлика между стандартния и директния подбор е, че при директния активната страна е работодателят. Целта при него е да се достигне до служители на други компании, които нямат заявен интерес към позицията и дори не търсят активно работа. При стандартния подбор е обратно – кандидатите сами заявяват желанието си да започнат работа на определено място, чрез кандидатстване и изпращане на CV за дадена обявена позиция.