Полезно

“HoReCa Zero Waste: Enhancing the access to OERs and greening the curricula” project

Horeca Zero Waste: Enhancing the access to OERs and greening the curricula 2021-1-BG01-KA220-VET-000033346   “HoReCa Zero Waste: Enhancing the access to OERs and greening the curricula”  project  aims to support the implementation of innovative teaching methods, through the digitalization of …

График за провеждане на изпити в ЦПО „Академия по туризъм – Слънчев бряг“ към „Левъл Ейч“ ООД

На основание чл. 4 (2), т.6 от Наредба №1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, обявяваме График за провеждане на държавен изпит за частта по теория на професията и за частта по …

График за провеждане на изпити в ЦПО „Академия по туризъм – Слънчев бряг“ към „Левъл Ейч“ ООД

На основание чл. 4 (2), т.6 от Наредба №1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, обявяваме График за провеждане на държавен изпит за частта по теория на професията и за частта по …

Считано от 23.06.2020г. „Левъл Ейч“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0280-C01

                                           Считано от 23.06.2020г. „Левъл Ейч“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.073-0280-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства …

upravlenie-na-choveshki-resursi

Управление на кариерата

индивидуална и организационна роля

Untitled

Психологическите тестове

Важен съюзник на HR специалистите!

shutterstock_73379866 (1782 x 1404) (588 x 463)

Развитие в кариерата

С нас е по-лесно!

AA036141

Имате ли CV?

Вече е лесно!

AA047582

Мотивационно писмо

Полезни съвети