Считано от 23.06.2020г. „Левъл Ейч“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0280-C01

                                           Считано от 23.06.2020г. „Левъл Ейч“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.073-0280-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства …

                                       

   Считано от 23.06.2020г. „Левъл Ейч“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.073-0280-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 10 000 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8500лeвa, а на националното съфинансиране – 1500 лeвa. Проектът на  „Левъл Ейч“ ООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места
  • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта

———————————-—————- www.eufunds.bg —————————————————–

Проект  BG16RFOP002-2.073-0280-C01“ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Comments are closed.