Психологическите тестове

Важен съюзник на HR специалистите!

През последните две десетилетия все по-често започва да се засилва тенденцията за използването на психологически тестове при подбора на персонал или оценяване на различни аспекти от работата на мениджърите, установяване на проблеми в работата на екипите в компанията, откриване на талантливи и креативни служители, оценяване на възможности за кариерно развитие и др. Прилагането на разнообразната гама от психологически тестове в работният процес е препоръчително да се извършва периодично /веднъж на три, шест или дванадесет месеца/, като е важно да отбележим, че тяхното прилагане не изключва месечните атестации провеждани от мениджърите на екипи в компанията, а напротив те се превръщат във важно допълнение на анализираният работен процес и/или лице.

Водеща роля за постигането на висока ефективност при процесите на установяване на нуждите от прилагане на психологически тестове, както и за тяхното провеждане и анализиране имат външните консултантски организации работещи в сферата на човешките ресурси. Това е породено от факта, че те разполагат с широк спектър от специализиран експертен персонал, който адекватно, точно и прецизно да обработи и  анализира получената информация и да даде обективна препоръка за последващи работни дейности. Същевременно с това много от частните компании предлагат широка гама от консултантски услуги по управление и развитие на човешките ресурси, отнасящи се не само до провеждането на психологически тестове, но и до подбора на кадри, обучението и организационното развитие и поведение.           

Защо се препоръчва прилагането на психологически тестове?

Ползите от прилагането на този тип тестове са много, като основно те могат да обхванат следните направления:

  • Повишаване мотивацията за работа;
  • Засилване на целеустремеността на работниците;
  • Откриване на талантливи и креативни служители;
  • Отстраняване на крайният субективизъм на мениджърите при изготвяне на индивидуална оценка за работата на конкретно лице;
  • Изготвяне на цялостна и обективна оценка касаеща: работната среда, възможностите за кариерно развитие, демотивираност на работещите, взаимоотношенията в екипа и т.н.

Защо компаниите използват тестовете?

Причините са много. Един от големите  плюсове е насочен към това, че се наблюдава измеримост на резултатите.  Специалистът обработващ резултатите няма да бъде изправен пред варианта да сравнява относително еднакви отговори от типа „експедитивност при изпълнение на служебните ангажименти” и „изпълнение на поетите ангажименти в срок”, а ще борави с цифрови стойности за всяка една от изследваните групови индикатори. По този начин се увеличават шансовете за обективна оценка на личността.

Друг положителен аспект на този тип оценка е насочен към откриването на конкретни компетенции, които могат да бъдат установени след продължителни наблюдения, проучвания и интервюта. Като пример можем да посочим изследването на професионални характеристики като: умение за работа в екип, прецизност, целеполагане, работа в динамична и променяща среда и пр. Проучването на този тип специфики, предполага интервюираните лица да дават социално желателни отговори, което води и до направата на грешни анализи и оценки, а използването на психологичните тестове намалява до минимум тази опасност.

За да бъдем максимално обективни трябва да споменем, че използването на горепосоченият способ за оценка на персонала във фирмата или при назначаване на нови служители има и някой недостатъци.

Специалистите отчитат, че субективният фактор при оценка на въпросниците не е анулиран напълно, тъй като данните, които се получават са само числа и от там нататък всичко е в ръцете на професионалистите и интерпретацията, която те ще направят при разчитане на получената информация.

Друг фактор, който не трябва да отбягваме е психологическата нагласа на оценяваното лице. Много често когато хората знаят, че ще бъдат „проучвани”, чрез такъв тип тестове, те подсъзнателно започват да изпитват несигурност в притежаваните от тях професионални умения и компетенции, подлагат под съмнение знанията си и тази тревожност води до неадекватното им представяне при попълването на въпросниците. Това е и причината, използването на психологически тестове при оценката на персонала и при наемане на нови служители да бъде само един от инструментите използвани от специалистите работещи в HR отделите.

Някои полезни съвети!!!

Правило №1                                                                                  

Бъдете себе си!

Както споменахме тестовете могат да бъдат манипулирани от изследването лице, но не забравяте, че дори и този фактор е предвиден от авторите му. В голяма част от тестовете има специално изработени скали познати под наименованието „скала на лъжата”, и в тях има шанс да попадне всеки един, който иска да се покаже различни от притежаваните личностни и професионални знания, умения и компетенции.

Обърнете внимание и на това, че понякога даването на отговори, представящи ни  в най – добрата Ви светлина крие риск, тъй като настоящият или бъдещият Ви работодател може да не търси Перфектният образ или пък да създадете образ, който е нереален и следователно към вас ще има нереални очаквания при постъпването Ви на работа. Повечето работодатели са склонни да приемат „липсите” в професионално отношение на служителите си, като вложат определен финансов ресурс в тяхното обучение отколкото да наемат Идеалните специалисти, които да се окажат неподходящият избор поради липсата на организационни качества, на които те са разчитали и най – вече, които са били установени като притежавани от тях, а в последствие се оказват една „Лъскава обвивка без пълнеж”.

Правило № 2

Четете въпросите бавно и внимателно. Опитвайте се да отговаряте на всеки един от тях, липсата на отговор изкривява резултатите на теста.

Правило № 3

Не отделяйте много време на въпросите, в повечето случаи тестовете имат време за попълване и прекаленото анализиране на въпросите и отговорите ще попречи на цялостното му попълване.

Правило № 4

Внимателно изслушайте инструкциите на лицето провеждащо теста.

Правило № 5

Търсете обратна връзка тя е много важна за вас, защото Ви служи за ориентир при избора на професионални позиции, а и никога не е късно човек да научи нещо повече за себе си.

Успех!

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>