Развитие в кариерата

С нас е по-лесно!

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

За да осъществиш своите мечти е необходима упорита работа. В съвременния свят хората едва ли работят само за прехраната си. За да бъдат щастливи, за да бъдат успешни и да напредват, трябва да намерят себе си и подходящата професия за тях. Колкото по-внимателно направим този избор, толкова по-добри за шансовете за успех.

Въпреки изключително голямото значение, което изборът на подходяща професия и работа имат за качеството на живот на всеки човек, много често този избор е несполучлив, а професионалното и кариерното развитие – неудовлетворяващо. В съвременния свят, хората трябва да бъдат гъвкави и да бъдат в състояние да се адаптират към бързите промени във всички области на живота.

Целта на професионалното и кариерното консултиране е да помогне на клиента да се ориентира в огромния обем информация, да оцени потенциала си, да си постави адекватни цели и да състави реалистичен план за постигането им, който включва и търсене на допълнителна помощ от различни източници (консултации, обучение, информация и др.)

Професионалното консултиране може да бъде индивидуално или групово. Извършва се чрез информация и съвети, подходящи тестови форми и анкетни карти, ролеви игри и други, които са в съответствие с условията, възможностите, нагласите и желанието на потребителите и изискванията на професията.

Професионално консултиране на ученици, кандидат студенти, студенти, родители

Задачата на професионалното ориентиране в училище е да се представи пълна информация, необходима на учениците, така че те да могат да направят правилно своя избор. Това ще им помогне да изградят способност да контролират самостоятелно професионалното си развитие. На мнение сме, че професионалното ориентиране трябва да започне още в началното училище, когато за пръв път се вземат решения по отношение на бъдещото развитие на нашите деца.

Какво е важно за младите хора?

 • Да разберат каква е същността на дадена професия, какъв е характерът на дейността, условията на труд и перспективите за напредък;
 • Какви качества, знания и умения се изискват от специалистите;
 • Къде да намерят подходящо образование – избор на начално, основно, средно училище, университет;
 • Къде да си намерят работа след завършване на училище;
 • Къде да продължат образованието си;
 • Какви са собствените им способности и предпочитания и ориентиране спрямо тях;
 • Избор на предмети, специалности, професия, образователно ниво, до което ще учат;
 • Придобиване на знания и умения – основни и професионални;
 • Евентуално начало на трудовия стаж.

Левъл Ейч оказва съдействие на младите хора и техните родители за справяне със задачите, които стоят пред професионалното развитие в училищна и студентска възраст.

Професионално и кариерно консултиране на безработни

Безработицата и несигурността на работното място се превърнаха в масов феномен в България. Психолозите определят загубата на работното място като изключително критично житейско събитие. Принудителната безработица накърнява необходимостта на човека активно да организира живота си според собствените си представи. Дълготрайната безработица повишава вероятността от появата на лошо настроение, социална изолация и пасивност.

Левъл Ейч оказва съдействие на безработните за справяне със задачите, които стоят пред тях, когато загубят работата си:

 • Запознаване с възможности за търсене на работа, проучване на работни места, оценка на информацията;
 • Спомага при изследване на собствения професионален капацитет и оценка на възможностите за започване на работа;
 • Ориентиране в собствените професионални ценности и желания, както и анализ на актуалните потребности;
 • Чрез различни методики насочва при избор на работни места, за които да кандидатстват;
 • Актуализиране на професионалните знания, допълнителна квалификация, евентуално преквалификация;
 • Помага при подготовката на документи за кандидатстване за работа: СV, мотивационно писмо и др.;
 • Дава важни насоки при кандидатстване за работа, явяване на интервю.

Професионално и кариерно консултиране на работещи

Често вземането на решение да се захванем с нещо съвсем различно от това, което сме правили до момента, поражда в нас притеснение, несигурност, дори страх от неизвестното. Но психолозите напомнят, че това е нещо съвсем нормално.

Левъл Ейч оказва съдействие на работещите за справяне със задачите, които стоят пред хората, развиващи своята трудова кариера:

 • Изследване на собствения професионален капацитет и оценка на достигнатото кариерно развитие;
 • Проучване на възможностите и изискванията за работа на други позиции в същата организация и в други организации, оценка на информацията;
 • Ориентиране в професионалните ценности, желания и предпочитания, анализ на актуалните потребности;
 • Планиране на своето кариерно развитие – в какви дейности и на какво ниво желаят да работят;
 • Избор на позиции, за които да кандидатства;
 • Актуализиране на професионалните знания, допълнителна квалификация, евентуална преквалификация;
 • Подготовка на документи за кандидатстване за работа: СV, мотивационно писмо и др.;
 • Как и къде да кандидатстват за работа – как а се подготвят за интервю.

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>